autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

PTAC: 2021. gadā būtiski samazināsies licencēto patērētāju kredītdevēju skaits

Ņemot vērā, ka ir grozīti Ministru Kabineta noteikumi Nr.245, kuri regulē licences jeb speciālās atļaujas saņemšanu patērētāju kreditēšanai, 2021. gadā ir paredzamas būtiskas izmaiņas patērētāju kreditēšanas tirgū. MK noteikumos ir grozīti un būtiski palielināti valsts nodevas apmēri par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un darbības uzraudzību patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, tādēļ no 04.01.2021. pilnvērtīgi drīkst darboties 46 patērētāju kredītdevēji, kas ir par 15 komersantiem mazāk, salīdzinājumā ar 2019.gada 31.decembri.

Ministru kabineta 08.10.2019. noteikumu Nr.471 “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr. 245 “Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai”” (turpmāk – Grozījumi Nr.471) paredz šādas izmaiņas:

1) paaugstina valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu no 71140 EUR līdz 250000 EUR;

2) paaugstina valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) darbības uzraudzību no 14225 EUR līdz 55000 EUR.

Valsts nodevas apjoms par patērētāju kreditēšanas licenci jāmaksā vienādā apmērā visām kapitālsabiedrībām, neatkarīgi no to apgrozījuma, tirgus daļu lieluma, izsniegto kredītu skaita vai apjoma.

PTAC, analizējot Grozījumu Nr.471 potenciālo ietekmi (https://www.ptac.gov.lv/lv/content/izvertejums-par-valsts-nodevu-palielinasanu), jau iepriekš prognozēja, ka paredzama negatīva ietekme uz kreditēšanas tirgu, kā arī konkurences samazināšanās dēļ nākotnē var rasties nelabvēlīgas sekas patērētājiem.

Ņemot vērā valsts nodevu paaugstinājumu, daudzi komersanti ir pārskatījuši savu darbības stratēģiju un atteicās no patērētāju kreditēšanas licences. Līdz 2021.gada 1.janvārim PTAC ir anulējis 10 licences:

1) AS “AUREUM” (no 01.01.2020.);

2) SIA “Ātrā finanšu kompānija “AVOTS”” (no 01.01.2020.);

3) UAB “Mokilizingas” (no 01.01.2020.);

4) AS “Orbīta” (no 01.01.2020.);

5) SIA “Finanšu investīcijas” (no 07.08.2020.);

6) SIA “Baltic Finance Fund” (no 01.01.2021.);

7) AS “E-KREDĪTS” (no 01.01.2021.);

8) AS “GARANTS PLUS” (no 01.01.2021.);

9) SIA “Laredo 5” (no 01.01.2021.);

10) SIA “SOHO GROUP” (no 01.01.2021.);

Savukārt līdz 6 mēnešiem apturēto speciālo atļauju (licenču) skaits 2021.gada 4.janvārī ir 5. Speciālā atļauja (licence) apturēta šādiem komersantiem:

11) AS “SUN CREDO” (no 22.10.2020.)

12) SIA “DSA Invest” (no 01.01.2021.)

13) AS “Margerds” ( no 01.01.2021.)

14) AS “UNIONS” ( no 01.01.2021.)

15) SIA “Sotero LV” (no 04.01.2021.)

Tādejādi kopš 2020.gada 1.janvāra patērētāju kreditēšanas tirgu ir pametušas 10 kapitālsabiedrības un drīz valsts nodevas nesamaksāšanas dēļ varētu pamest vēl 5 kapitālsabiedrības, kā arī vēl 7 kapitālsabiedrībām ir grūtības ar maksājumu saistību izpildi.

Kapitālsabiedrības, kas saņēmušas speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī to pakalpojumu sniegšanas vietas atrodamas https://www.ptac.gov.lv/lv/table/kapitalsabiedribas-kuras-sanemu-licenci-pateretaju-krediteanas-pakalpojumu-sniegsanai.

Atsevišķi vēršam uzmanību, ka kapitālsabiedrības, kuru darbība pašlaik ir apturēta, bet nav anulēta, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nedrīkst noslēgt jaunus kreditēšanas līgumus ar patērētājiem vai izsniegt papildu summas esošo līgumu ietvaros, bet drīkst veikt administratīvās darbības, kamēr izsniegtie kredīti tek atmaksāti.

Līdz ar to, lai atgūtu izsniegtos kredītus, kapitālsabiedrības arī brīdī, kad licence būs apturēta, drīkstēs veikt šādas darbības:

a) veikt līgumsaistību restrukturizāciju pēc klienta rakstiska lūguma (piemēram, aprēķināto un nesamaksāto procentu maksājumu, kā arī aprēķinātā un nesamaksātā līgumsoda pilnīga vai daļēja pievienošana kredīta pamatsummai);

b) veikt līgumsaistību beigu termiņa pagarināšanu pēc klienta lūguma, ja vien klientam ir izskaidrotas minēto izmaiņu sekas, proti – līgumsaistību beigu termiņa pagarināšana varētu palielināt kopējo atmaksājamo procentu apmēru;

c) veikt līgumsaistību beigu termiņa saīsināšanu pēc klienta rakstiska lūguma (klients izsaka vēlēšanos veikt lielāku ikmēneša maksājumu vai veicis iemaksu saistību summas dzēšanai, kas lielāka par viena mēneša maksājumu);

d) veikt pamatsummas maksājumu atlikšanu uz noteiktu termiņu pēc klienta rakstiska lūguma (kredītbrīvdienu piešķiršana), ja vien klientam kredīta devējs ir izskaidrojis iespējamās izmaiņas procentu likmes apmērā vai maksājumu apmērā pēc kredītbrīvdienu termiņa beigām;

e) veikt izmaiņas maksājumu grafikā, (t.i. maksājuma datuma maiņa) pēc klienta rakstiska lūguma;

f) veikt citas izmaiņas līgumā ar klientu pēc pušu piekrišanas, izņemot, papildus aizdevuma summas izsniegšanu;

g) nodot kavētos un neatmaksātos aizdevumus parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

PTAC vērš uzmanību, ka izsniegto aizdevumu atgūšanas procesā šīm kapitālsabiedrībām nav jāizbeidz iepriekš noslēgtie aizdevuma līgumi, tomēr veiktās izmaiņas nedrīkst būt patērētājam nelabvēlīgākas, savukārt patērētāju pienākums ir turpināt pildīt no līguma izrietošās saistības.

Pievienot komentāru